Cô giáo như mẹ hiền

 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư Phạm Mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường Mầm non Kỳ Bá

 • Lê Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư Phạm Mầm non
 • Đào Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư Phạm Mầm non