Trường Mầm non Kỳ Bá là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Kỳ Bá xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Kỳ Bá, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Kỳ Bá phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

Trường có 31 CBGV, NV; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. (Trong đó đại học: 21; Cao đẳng: 05; trung cấp: 05). 15 đ/c là đảng viên.

100% giáo viên và nhân viên được tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

- 2 nhóm  nhà trẻ : 42 cháu với 5 cô giáo 

- 3 Lớp 3 tuổi        : 114 cháu với 6 cô giáo 

- 3 Lớp  4 tuổi       i: 148 cháu với 6 cô giáo 

- 3 Lớp 5 tuổi        : 168 cháu với 7 cô giáo